Rechtsbijstand verzekering in Oldenzaal

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Met een rechtsbijstandsverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand bij een geschil, in de vorm van advies of bijstand. Bijvoorbeeld als je een conflict krijgt over een koop- of huurcontract (consumentengeschillen) of als je betrokken raakt bij een verkeersongeluk met vervelende nasleep. Rechtshulp

Rechtsbijstandsverzekeringen verschillen naast premie en opbouw van de polis (modules en basispakket) doorgaans weinig van elkaar. Dat komt vaak omdat verzekeraars de juridische hulpverlening hebben uitbesteed aan aparte stichtingen; vaak zijn dit Das, Arag, SAR (van Achmea) en SRK. Vaak gebruiken deze stichtingen dezelfde modelvoorwaarden als basis, verschillen zitten vooral in: de premies, eigen risico, de hoogte van het minimale schadebedrag (franchise) en het aantal verschillende pakketten of modules dat je kunt kiezen. Dit is vooral belangrijk als je een bepaald rechtsgebied wilt toevoegen of juist uitsluiten.