Bankspaarhypotheek hypotheek met beleggen

Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een geblokkeerde rekening. Op deze geblokkeerde rekening kan gespaard of belegd worden. Op het moment dat aan alle regels voldaan wordt, hoeft er tijdens de looptijd van de hypotheek geen vermogensrendementsheffing betaald te worden over het op de geblokkeerde rekening opgebouwde vermogen. De belangrijkste regels worden beschreven op de pagina banksparen. Binnen een bankspaarhypotheek wordt standaard geen overlijdensrisico afgedekt. Bij overlijden valt alleen het opgebouwde vermogen vrij. Indien een aanvullende overlijdensrisicodekking wel gewenst is, dient daarvoor een losse overlijdensrisicoverzekering afgesloten te worden.

Wat is een Beleggingsrekening Eigen Woning?

Binnen de bankspaarhypotheek kan gekozen worden voor een spaarvariant (de Spaarrekening Eigen Woning) of een beleggingsvariant. De beleggingsvariant is bekend onder de namen Beleggingsrekening Eigen Woning of Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). Bij de BEW wordt een beleggingsrekening gekoppeld aan een hypotheeklening. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt periodiek een bedrag op de beleggingsrekening gestort. Dit bedrag wordt in de meeste gevallen belegd in beleggingsfondsen. Hierbij heeft u vaak een groot aantal mogelijkheden. Het hangt van uw risicoprofiel af uit welke beleggingscategorieën (bijv. aandelen of obligaties) u uiteindelijk kunt kiezen. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek wordt de beleggingsrekening gedeblokkeerd en het opgebouwde vermogen gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

De bankspaarhypotheek met beleggen (BEW) is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een bankspaarhypotheek met beleggen (BEW) op die woning hebben. Alleen zij mogen deze bestaande bankspaarhypotheek met beleggen (BEW) nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun hypotheekrenteaftrek te verliezen. Ook de Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) bij de hypotheek hebben of deze uiterlijk 1 april 2013 alsnog afgesloten hebben.

Voordelen bankspaarhypotheek met beleggen (BEW)

  • bij een bankspaarhypotheek kan belastingvrij vermogen opgebouwd worden;
  • bij een bankspaarhypotheek wordt niet afgelost waardoor maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek;
  • bij een bankspaarhypotheek behoort standaard geen overlijdensrisicoverzekering. Voor alleenstaanden is dat gunstig;
  • bij een BEW heeft u veel vrijheid wat betreft de beleggingsmogelijkheden waardoor er een kans op een hoog rendement bestaat;
  • bij een bankspaarhypotheek worden vaak minder kosten doorberekend dan bij hypotheekvormen met verzekeringen.

Nadelen bankspaarhypotheek met beleggen (BEW)

  • bij een bankspaarhypotheek gelden strikte regels. Dit beperkt de flexibiliteit;
  • bij een bankspaarhypotheek wordt standaard geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Indien overlijdensrisicodekking gewenst is, moet dit buiten de hypotheek om geregeld worden;
  • binnen een BEW wordt belegd waardoor u beleggingsrisico loopt. Bij tegenvallende beleggingsrendementen loopt u het risico dat het eindkapitaal niet voldoende zal blijken te zijn voor aflossing van de gehele hypotheek. In het ergste geval kan dit betekenen dat de waarde van de beleggingen aan het einde van de looptijd dermate laag is dat u met (vrijwel) de volledige schuld zou blijven zitten ;

niet alle hypotheekverstrekkers bieden deze hypotheekvorm aan.