Levenhypotheek in Oldenzaal

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over hypotheken en hypotheekvormen. Er bestaan verschillende hypotheekvormen. bij hypotheekvormen waarbij aan het eind van de looptijd ineens wordt afgelost, zijn veel verschillen in de manier waarop de aflossing bij elkaar gespaard: door te sparen, te beleggen of een combinatie daarvan. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op een hypotheekvorm waarbij door te beleggen voor de aflossing gespaard kan wordt: de leven hypotheek.

Wat is een levenhypotheek?

Een levenhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een gemengde levensverzekering (zie het onderdeel levensverzekering). Deze verzekering wordt ook wel een kapitaalverzekering genoemd. Bij de levenhypotheek wordt tijdens de looptijd van de hypotheeklening niet afgelost. In plaats daarvan wordt vermogen opgebouwd waarmee aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek afgelost kan worden. Dit vermogen wordt opgebouwd in de levensverzekering. De premie voor de levensverzekering bestaat uit 2 bestanddelen:

 • een spaar- of beleggingsdeel. Met dit deel van de verzekeringspremie wordt gespaard of belegd om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te kunnen lossen;
 • een overlijdensrisicodeel. Met dit deel van de verzekeringspremie wordt het overlijdensrisico afgedekt. Dankzij deze dekking kan (een deel van) de hypotheek afgelost worden bij vooroverlijden.

Er bestaat een groot aantal typen kapitaalverzekeringen. Het verschil zit hem met name in de wijze waarop het spaar- of beleggingsdeel van de premie weggezet wordt. Bij de levenhypotheek wordt de premie belegd. Daarom wordt ook wel van een beleggingsverzekering gesproken. Bij de levenhypotheek kunt u vaak kiezen uit een aantal verschillende beleggingen (beleggingsfondsen). Het hangt van uw beleggingsprofiel af welke beleggingen in uw situatie het meest geschikt zijn.

Bij de levenhypotheek heeft u de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk vermogen op te bouwen. Indien u de verzekering aan laat merken als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), hoeft u gedurende de looptijd van de verzekering geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde kapitaal te betalen.

De levenhypotheek is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een levenhypotheek op die woning hebben. Alleen zij mogen deze bestaande levenhypotheek nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun hypotheekrenteaftrek te verliezen. Ook de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) bij de hypotheek hebben of deze uiterlijk 1 april 2013 alsnog afgesloten hebben. Voor meer informatie over de KEW, klik hier.

De laatste jaren is er heel veel te doen rond de beleggingsverzekering. Vooral de hoge kosten (zie nadelen) en de onduidelijke kostenstructuur worden vaak naar voren gehaald. Beleggingsverzekeringen worden zelfs woekerpolissen genoemd. In sommige gevallen is dit zeker terecht. Vermogen opbouwen in een beleggingsverzekering is een dure manier van vermogensopbouw en een aantal verzekeraars blijkt veel te veel (onduidelijke) kosten door te rekenen. Echter, dat wil niet zeggen dat een beleggingsverzekering nooit interessant is. Niet alle verzekeraars zijn namelijk even duur en onduidelijk EN in veel gevallen is de levenhypotheek qua hypotheekrente goedkoper dan een spaar- of aflossingsvrije hypotheek. Op het moment dat het rentevoordeel hoger is dan het kostennadeel, adviseren wij om de beleggingsverzekering zeker in uw analyses mee te nemen.

Kortom: het hangt - zoals voor alle hypotheekvormen geldt - van uw situatie en de geboden rentetarieven en premies af of deze vorm geschikt is.

Voordelen levenhypotheek

 • bij de leven hypotheek blijven de bruto- en nettolasten gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk (bij gelijke rente);
 • bij de leven hypotheek blijft de fiscale renteaftrek gedurende de looptijd gehandhaafd;
 • bij de leven hypotheek kunt u kiezen voor een KEW en daardoor belastingvrij vermogen opbouwen;
 • bij een aantal verzekeraars worden kortingen gegeven op de rente bij een leven hypotheek (ten opzichte van aflossingsvrij en de andere vormen);
 • bij de leven hypotheek is er in feite sprake van een aflossingsvrije lening en een verpande polis. De polis kan meestal na aflossing van de hypotheek ongewijzigd worden voortgezet. Dit is handig indien men gaat verhuizen;
 • er zijn geldverstrekkers die de verzekeringen van een groot aantal verzekeraars als zekerheid voor de verpanding accepteren. Hierdoor kunt u de geldverstrekker met de gunstigste rentetarieven kiezen gecombineerd met de meest voordelige kapitaalverzekering;

Nadelen leven hypothee

 • veel kapitaalverzekeringen zijn verhoudingsgewijs duur. Er zitten vaak veel kosten in de verzekering verwerkt. De verzekeraars brengen deze kosten met name in de eerste jaren in rekening. Hierdoor is de eerste paar jaar verhoudingsgewijs een gering deel van de premie beschikbaar als zuivere spaar/beleggingspremie. Over het algemeen mag gesteld worden, dat afkoop van de polis gedurende de eerste 10 jaar bijzonder onvoordelig is.
 • bij de leven hypotheek is er vaak geen gegarandeerde uitkering. Als de beleggingsrendementen tegenvallen kunt u aan het eind van de looptijd met een restantschuld blijven zitten.
 • bij de leven hypotheek wordt de premie voor de overlijdensrisicodekking vaak onttrokken uit de opgebouwde waarde. Wanneer slechte beursresultaten leiden tot een mindere vermogensgroei dan geprognotiseerd, kan dit tot gevolg hebben dat de risicopremie verder stijgt en het geprognotiseerde eindkapitaal steeds moeilijker haalbaar wordt.
 • Bij een leven hypotheek zijn er verschillende fiscale keuzes mogelijk. Dit kan fiscale voordelen met zich meenemen maar ook allerlei beperkingen waardoor de flexibileit gedurende de looptijd van de hypotheek minder wordt. Met name bij verhuizingen en/of grote veranderingen in de persoonlijke situatie, kan dit financieel erg nadelige gevolgen hebben. Gezien het ingewikkelde karakter van de fiscaliteiten rondom gemengde verzekeringen, is het altijd verstandig hierover financieel advies in te winnen bij een deskundig adviseur.