Annuïteiten hypotheek in Oldenzaal

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende hypotheken en hypotheekvormen. De verschillen in hypotheekvormen zitten altijd in de manier waarop de hypotheek afgelost wordt: in 1 keer aan het einde van de looptijd, in het geheel niet of tussentijds. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op een hypotheekvorm waarbij tussentijds afgelost wordt: de annuïteitenhypotheek.

Wat is een annuïteitenhypotheek?

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij u de hypotheeklening gedurende de looptijd van de hypotheek aflost. Dit gebeurt op basis van annuïteiten. Bij een annuïteitenhypotheek betaal je - zolang de hypotheekrente niet wijzigt - maandelijks een vast bedrag dat bestaat uit hypotheekrente en aflossing. Dit vaste bedrag is de annuïteit. In het begin bestaat het grootste deel van de de annuïteit uit rente. Naarmate er een hoger bedrag is afgelost worden de hypotheekrente lasten lager en ontstaat er dus meer ruimte voor het aflossen van de schuld.

Vanwege vroegere fiscale voordelen werd de annuïteitenhypotheek voor 2013 nooit veel gekozen (zie ook lineaire hypotheek). Dit kwam doordat vóór 2013 de hypotheekrente over de volledige hypotheekschuld gedurende 30 jaar afgetrokken kon worden. Door de hypotheekschuld pas na 30 jaar af te lossen (bijvoorbeeld bij een bankspaarhypotheek) of in het geheel niet af te lossen (bijvoorbeeld bij een aflossingsvrije hypotheek), werd maximaal van de hypotheekrenteaftrek gebruik gemaakt.

Per 1 januari 2013 is hier verandering gekomen. Iedereen die vanaf die datum een woning heeft gekocht en daarvoor een hypotheek heeft afgesloten, is verplicht om deze hypotheek volledig annuitair of lineair af te lossen. Doet men dit niet, dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Hierdoor is er bij nieuwe hypotheken nu eigenlijk nog maar keuze uit 2 hypotheekvormen: de annuïteiten of de lineaire hypotheek. Omdat er bij deze vormen tijdens de looptijd van de hypotheek wordt afgelost (en niet in 1 keer aan het einde van de looptijd), neemt de fiscale aftrekmogelijkheid over de te betalen rente steeds verder af. Een ander gevolg van de aflossingen tijdens de looptijd- zoals bij de annuïteitenhypotheek het geval is – is dat de huizenbezitter sneller zelf overwaarde van de woning realiseert, waardoor ook de fiscale aftrekmogelijkheden bij een eventuele verhuizing sneller dalen.

Deze verplichting om de gehele hypotheek annuitair of lineair af te lossen geldt ook voor mensen die al vóór 2013 een hypotheek hadden en deze hypotheek willen verhogen met gebruikmaking van hypotheekrenteaftrek. Voor hen geldt dat de verhoging van de hypotheek eveneens verplicht annuitair of lineair afgelost moet worden om in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek te komen.

De annuïteitenhypotheek is ook uiterst geschikt indien een deel van uw hypotheek bestaat uit een consumptieve lening. Dit houdt in dat de rente over dit deel van de hypotheek niet aftrekbaar is. Omdat dit deel van de hypotheek dan verhoudingsgewijs duur is, kunt u er voor kiezen om dit deel al tijdens de looptijd van de hypotheek af te lossen. Dit kan onder andere middels een annuïteitenhypotheek.

Voordelen annuïteitenhypotheek

  • bij de annuïteitenhypotheek staat het bruto maandbedrag gedurende de rentevast periode vast;
  • bij de annuïteitenhypotheek is de volledige hypotheeklening aan het eind van de looptijd afgelost. Dit biedt zekerheid;
  • de annuïteitenhypotheek heeft lage netto aanvangslasten in vergelijking met de lineaire hypotheek: in het begin wordt weinig afgelost;
  • de annuïteitenhypotheek is een geschikte hypotheekvorm om een eventuele consumptieve hypotheeklening af te lossen.

Nadelen annuïteitenhypotheek

  • bij de annuïteitenhypotheek stijgt de netto last in de loop der jaren;
  • bij een annuïteitenhypotheek wordt de hoogte van de hypotheekrenteaftrek gedurende de looptijd lager;
  • bij de annuïteitenhypotheek wordt in de beginfase van de hypotheek nauwelijks afgelost;

bij de annuïteitenhypotheek wordt vanwege de aflossingen overwaarde in de woning gecreëerd. Hierdoor wordt de fiscale aftrek bij een eventuele verhuizing beperkt.