Aansprakelijkheidsverzekering in Oldenzaal

Wat een aansprakelijkheidsverzekering doet

Met een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor:
Schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet met de dood tot gevolg en de daaruit voortvloeiende schade;
Schade aan zaken: beschadiging, vernietiging of vermissing van zaken en de daaruit voortvloeiende schade.

Je hoeft de schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou op grond van de wet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschaden (de daaruit voortvloeiende schade) gedekt.