Aansprakelijkheidsverzekering in Oldenzaal

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

Je bent niet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in je basispakket van financiële diensten. Als je géén AVP hebt, en je verantwoordelijk bent voor schade, dan moet je dat geld uit eigen zak betalen. Als je per ongeluk iemand letsel hebt toegebracht, of bijvoorbeeld een auto hebt beschadigd, kunnen de bedragen flink oplopen. De meeste mensen hebben niet zo veel geld achter de hand. Dat risico kun je doorgaans financieel dus niet zelf dragen.

Los daarvan is de premie die je betaalt voor een AVP (een paar tientjes per jaar voor een verzekerd bedrag van 1 miljoen euro of meer) aan de lage kant, en zeker geen reden om zo’n verzekering niet af te sluiten.

Eén aansprakelijkheidsverzekering voor meerdere personen

De aansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans de aansprakelijkheid voor meer dan één persoon. Verzekerden in gezinsverband zijn:

  • de verzekeringsnemer;
  • zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
  • de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
  • hun minderjarige kinderen;
  • hun meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn;
  • hun (groot-, schoon)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij hen inwonen;
  • hun logés;
  • hun huispersoneel (voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde).

Onder de alleenstaandendekking vallen, naast de verzekeringsnemer, alleen logés en huispersoneel. Bij enkele aanbieders (Univé, Polis Direct) vallen kinderen onder de 14 ook onder een alleenstaande-polis.

Naar boven Wat niet onder een aansprakelijkheidsverzekering valt

Schade veroorzaakt door:

motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in geval van joyriding of -sailing;

materiële schade aan zaken van iemand die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld);

schade door opzet (zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of drugs) of seksueel misbruik. Als het kinderen onder de 14 betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking;

groepsaansprakelijkheid (als je deel uit maakt van een groep die schade veroorzaakt).

De aansprakelijkheidsverzekering is géén Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA). Een WA-verzekering is een wettelijk verplichte verzekering, zoals de verplichte WA-verzekering voor auto's.

In de TotaalOpvangPolis van RVO Assurantiën kunt u snel en eenvoudig een vergelijk maken van verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen bij verschillende maatschappen en deze eenvoudig toevoegen aan uw pakket verzekering.