Advies reisverzekering

Meeste gestelde vragen over reisverzekeringe

De meest gestelde ledenvragen en onze antwoorden op een rij:

Waarom zou je een reisverzekering afsluiten?

Omdat de module 'onvoorzien/hulpverlening' onmisbaar is. Hij zit bij alle reisverzekeraars in het basispakket. De module dekt bijvoorbeeld de kosten voor opsporing- en reddingsacties, hulpverlening door een alarmcentrale, extra reis- en verblijfskosten als je in het buitenland in het ziekenhuis terechtkomt of voortijdige terugkeer naar huis na een ongeval of ziekte. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en de kosten kunnen dan behoorlijk oplopen.

Let daarom goed op de dekking, want er zijn een paar verschillen. Opsporings-, bergings - en reddingacties zijn bij de meeste reisverzekeraars bijvoorbeeld onbeperkt of tot een aanzienlijk bedrag gedekt, maar niet bij allemaal. Zilveren Kruis dekt maximaal € 11350. Bij De Friesland en London Verzekeringen is de dekking maximaal € 12.500. Wij raden een minimale dekking van € 45.000 aan.

Ook uit oogpunt van gemak is het handig een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Je hoeft dit niet steeds opnieuw te regelen, zodra er een vakantie is geboekt. Doorlopend betekent bovendien dat de verzekering ook dekking biedt bij een weekendje of midweekje weg of bij een dagtrip over de grens.

Wat hoort tot de basisdekking van een reisverzekering?

Er zijn grote verschillen in basisdekking. Buitengewone of onvoorziene kosten is altijd gedekt. Andere onderdelen kunnen in de basisdekking zitten, of optioneel bij te sluiten zijn.

 • Bagage
 • Geld
 • Geneeskundige kosten
 • Ongevallen
 • Vervangend vervoer en verblijf
 • Autopechhulp
 • Sport (Wintersport/gevaarlijke sporten)
 • Annulering

Welke onderdelen kun je het beste meeverzekeren bij een reisverzekering?

Ga je op wintersport dan moet je er uiteraard op letten dat het onderdeel wintersport gedekt is. Wie naar landen gaat waar de geneeskundige kosten bijzonder hoog kunnen oplopen, zoals de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland, doet er verstandig aan geneeskundige kosten mee te verzekeren. Tenzij dit gedekt is in een aanvullende zorgverzekering. De basiszorgverzekering vergoedt de volledige kosten van spoedeisende zorg in Europese verdragslanden (EG-landen plus onder meer Turkije en Marokko). Voor niet-spoedeisende zorg geldt dekking tot het Nederlandse tarief.

Welke dekkingen zijn bij een reisverzekering niet (altijd) nodig?

 • Wie al een ongevallenverzekering heeft, heeft geen ongevallendekking in de reisverzekering nodig. Heb je zo'n verzekering niet, dan kun je je afvragen waarom dit voor een reis wél nodig is.
 • Ook geld meeverzekeren is niet erg zinvol, tenzij je in een gebied reist waar nauwelijks banken en geldautomaten zijn.
 • De onderdelen Vervangend vervoer en/of verblijf en Automobilistenhulp zijn vaak al gedekt in de autoverzekering, pechhulpdiensten, zoals de ANWB, Route Mobiel en Mondial Assistance of er is een mobiliteitsgarantie afgegeven door de autodealer. Bij een oudere auto, die niet meer casco is verzekerd, is het vaak wel aan te raden deze onderdelen mee te verzekeren in de reisverzekering. Zeker als je een vervangende auto wenst, mocht de auto het begeven. Let wel op of de verzekeraar geen leeftijdsgrens hanteert voor de auto.
 • Niet iedereen heeft de behoefte verzekerd te zijn van rechtsbijstand als gevolg van een juridisch conflict. Het afsluiten van een module reisrechtsbijstand is dan overbodig. Dat geldt ook als deze behoefte er wel is, maar er hiervoor reeds een gewone (gezins)rechtbijstandsverzekering is afgesloten.

Waarom zijn de premieverschillen tussen reisverzekeringen zo groot?

Er zijn enorme premieverschillen en dat komt omdat iedere aanbieder een andere invulling geeft aan het begrip basisdekking. Het is verstandig om bij het uitzoeken van een doorlopende reisverzekering eerst te bedenken welke dekkingen gewenst. Daarna kun je premies vergelijken.

Wanneer kun je best zonder reisverzekering?

Uiteraard als je nooit op vakantie gaat. En meestal is een reisverzekering ook niet nodig voor vakanties binnen Nederland. Doet zich dan iets onvoorziens voor, dan gaat het vaak om bedragen die zelf op te hoesten zijn.

Waar ligt het omslagpunt waarop je met een doorlopende reisverzekering goedkoper uit bent?

In het algemeen geldt dat een doorlopende verzekering voor een gezin met kinderen al na 2 vakantieweken per jaar voordeliger is dan een kortlopende reisverzekering. Bij een stel ligt het omslagpunt meestal ongeveer op 3 weken per jaar en bij een alleenstaande op 3 à 4 weken.

Kun je een doorlopende reisverzekering eenmalig aanpassen aan een bijzondere reis?

Meestal biedt een reisverzekering dekking in Europa, inclusief de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee, de Azoren, Madeira en de Canarische eilanden. Wie ook daarbuiten verzekerd wil zijn, kan kiezen voor werelddekking. Dit is echter zonde als je er nauwelijks gebruik van maakt. Bij de meeste verzekeraars kun je de Europadekking eenmalig upgraden naar een werelddekking, of per jaar kiezen welke dekking gewenst is. Een aantal verzekeraars hanteert standaard werelddekking. Reizigers die nooit buiten Europa komen, zijn dan meestal onnodig duur uit.

Wanneer is het handig je doorlopende reisverzekering aan te passen?

Het kan handig zijn je reisverzekering aan te passen, indien er iets wijzigt in je persoonlijke situatie. Een paar voorbeelden:

 • Je gaat skiën en hebt misschien geen wintersportdekking.
 • Je hebt een nieuwe baan waarbij je veel moet reizen. Je kunt je hiervoor verzekeren bij Aegon, ASR, Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, Delta Lloyd, Ditzo, FBTO, Interpolis, Mondial Assistance, Ohra, Univé en Zilveren Kruis Achmea.
 • Je hebt een nieuwe auto met mobiliteitsgarantie en hebt dus geen aanvullende pechhulpdekking meer nodig.
 • Je reispatroon wijzigt. Misschien heb je een uitgebreidere dekking nodig. Ga je echter maar eenmalig buiten Europa op reis dan kun je de verzekering ook kortstondig uitbreiden tot werelddekking. Bij sommige kan dat alleen voor de specifieke reis; bij andere heb je een jaar lang werelddekking. De eerste mogelijkheid is overigens het gunstigst.
 • De gezinsdekking moet je aanpassen omdat je kind 18 jaar wordt en mogelijk niet meer onder de gezinsdekking valt. Je moet de dekking ook aanpassen als je gaat samenwonen of scheiden
 • Je hebt je zorgverzekering uitgebreid en bent nu mogelijk dubbel verzekerd. Let op: ook je auto-, ongevallen, rechtsbijstand- en buiten-de-deur verzekering kunnen overlap vertonen.

Is een annuleringsverzekering een aanrader?

Een annuleringsverzekering biedt ondermeer een uitkering als de reis door ernstige ziekte of overlijden van naasten niet kan doorgaan. Ook zwangerschap, onvrijwillige werkloosheid en een op de klippen gelopen relatie zijn meestal grond voor annulering.

Bij goedkope reizen is het te overwegen het annuleringsrisico zelf te dragen. Bij dure, verre reizen is een annuleringsverzekering wel verstandig en dan liefst een met een hoge dekking.

Sommige maatschappijen bieden een zogenaamde garantieannulering. Dit houdt in dat je bij een ziekenhuisverblijf tijdens de vakantie of voortijdige terugkeer de volledige reissom terugkrijgt, in plaats van een evenredig deel.

Mag ik ook annuleren, als een van mijn reisgenoten moet annuleren?

Sta je samen op én polis, dan is dit nooit een probleem. Is dat niet het geval, dan stellen verzekeraars vaak aanvullende voorwaarden. Bij De Goudse bijvoorbeeld moeten de medereizigers samen op én boeking staan. Bij Univé moeten medereizigers voor dezelfde periode bij haar een annuleringsverzekering hebben afgesloten. Sommige verzekeraars hanteren ook de regel dat de meereizende persoon alleen mag annuleren als deze alleen reizend wordt.