De bankspaarhypotheek met sparen (SEW)

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over hypotheken en hypotheekvormen. Er bestaan verschillende hypotheekvormen. Bij hypotheekvormen waarbij aan het eind van de looptijd ineens wordt afgelost, zijn veel verschillen in de manier waarop de aflossing bij elkaar gespaard: door te sparen, te beleggen of een combinatie daarvan. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op een hypotheekvorm waarbij middels sparen voor de aflossing gespaard wordt: de bankspaarhypotheek met sparen.

Wat is een bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een geblokkeerde rekening. Op deze geblokkeerde rekening kan gespaard of belegd worden. Op het moment dat aan alle regels voldaan wordt, hoeft er tijdens de looptijd van de hypotheek geen vermogensrendementsheffing betaald te worden over het op de geblokkeerde rekening opgebouwde vermogen. De belangrijkste regels worden beschreven op de pagina banksparen. Binnen een bankspaarhypotheek wordt standaard geen overlijdensrisico afgedekt. Bij overlijden valt alleen het opgebouwde vermogen vrij. Indien een aanvullende overlijdensrisicodekking wel gewenst is, dient daarvoor een losse overlijdensrisicoverzekering afgesloten te worden.

Wat is een Spaarrekening Eigen Woning?

Binnen de bankspaarhypotheek kan gekozen worden voor een spaarvariant of een beleggingsvariant (de Beleggingsrekening Eigen Woning). De spaarvariant is bekend onder de naam Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Bij de SEW wordt een spaarrekening gekoppeld aan een hypotheeklening. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt periodiek een bedrag op de spaarrekening gestort.

De spaarrente die de rekeninghouder van de SEW ontvangt op de spaarrekening, is gelijk aan de hypotheekrente die over de hypotheek betaald dient te worden. De SEW kent een gegarandeerd eindkapitaal. Er wordt dus geen (beleggings)risico gelopen. Omdat de SEW een gegarandeerd eindkapitaal kent, heeft een eventuele stijging van de hypotheekrente altijd direct een daling van de inleg tot gevolg. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek wordt de spaarrekening gedeblokkeerd en het opgebouwde vermogen gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

De bankspaarhypotheek is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een bankspaarhypotheek op die woning hebben. Alleen zij mogen deze bestaande bankspaarhypotheek nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun hypotheekrenteaftrek te verliezen. Ook de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) bij de hypotheek hebben of deze uiterlijk 1 april 2013 alsnog afgesloten hebben.

Voordelen bankspaarhypotheek met sparen (SEW)

  • bij een bankspaarhypotheek kan belastingvrij vermogen opgebouwd worden;
  • bij een bankspaarhypotheek wordt niet afgelost waardoor maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek;
  • bij een bankspaarhypotheek behoort standaard geen overlijdensrisicoverzekering. Voor alleenstaanden is dat gunstig;
  • bij een SEW is het eindkapitaal gegarandeerd. U loopt geen beleggingsrisico;
  • bij een SEW is de rente op de rekening gelijk aan de hypotheekrente. Bij een hoge hypotheekrente is het gegarandeerde rendement dus automatisch ook hoog. Wanneer u met uw inkomen in een hoge belastingschijf valt (bijvoorbeeld 52%) kan de bankspaarhypotheek extra interessant zijn bij deze hogere rentes. Door de hypotheekrenteaftrek krijgt u een groot gedeelte van de rente terug, maar tegelijkertijd wel een hoge rentevergoeding op uw bankspaarrekening;
  • bij een SEW heeft een eventuele rentestijging minder effect op de maandlasten dan bij andere hypotheken. Een renteverhoging betekent namelijk automatisch een verlaging van de periodieke inleg op de spaarrekening;
  • bij een bankspaarhypotheek worden vaak minder kosten doorberekend dan bij hypotheekvormen met verzekeringen.

Nadelen bankspaarhypotheek met sparen (SEW)

  • bij een bankspaarhypotheek gelden strikte regels. Dit beperkt de flexibiliteit;
  • bij een bankspaarhypotheek wordt standaard geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Indien overlijdensrisicodekking gewenst is, moet dit buiten de hypotheek om geregeld worden;
  • bij een SEW is de rente op de rekening gelijk aan de hypotheekrente. Bij een lage hypotheekrente is het rendement dus automatisch ook laag;

niet alle hypotheekverstrekkers bieden deze hypotheekvorm aan.