Lineaire hypotheek in Oldenzaal

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende hypotheken en hypotheekvormen. De verschillen in hypotheekvormen zitten altijd in de manier waarop de hypotheek afgelost wordt: in 1 keer aan het einde van de looptijd, in het geheel niet of tussentijds. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op een hypotheekvorm waarbij tussentijds afgelost wordt: de lineaire hypotheek.

Wat is een lineaire hypotheek?

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij u maandelijks een vast bedrag aflost. Dit bedrag wordt berekend door het lening bedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen. Aan het eind van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost. Door de maandelijkse aflossingen nemen de restant schuld en de maandelijkse rentebedragen in de loop van de tijd af. Op het einde van de looptijd is de lineaire hypotheek daardoor een goedkope hypotheek. In het begin van de looptijd zijn de maandlasten echter verhoudingsgewijs hoog. Dan is het leenbedrag namelijk nog hoog (hoge hypotheekrente lasten) en komen de vaste aflossingskosten daar nog eens bovenop. Omdat veel huizenkopers in het begin juist lage maandlasten wensen, wordt deze vorm niet vaak gekozen.

Bij een lineaire hypotheek dalen de jaarlijkse lasten dus gedurende de looptijd. Dit kan daarom toch aantrekkelijk zijn, vooral voor mensen die bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken of vervroegd uit dienst willen treden. Het is ook interessant voor mensen met een risicovol beroep waarbij het risico bestaat dat het inkomen door omstandigheden in de toekomst lager kan komen te liggen. Vanwege vroegere fiscale voordelen werd de lineaire hypotheek voor 2013 nooit veel gekozen (zie ook lineaire hypotheek). Dit kwam doordat vóór 2013 de hypotheekrente over de volledige hypotheekschuld gedurende 30 jaar aftrekbaar was. Door de hypotheekschuld pas na 30 jaar af te lossen (bijvoorbeeld bij een bankspaarhypotheek) of in het geheel niet af te lossen (bijvoorbeeld bij een aflossingsvrije hypotheek), werd maximaal van de hypotheekrenteaftrek gebruik gemaakt.

Per 1 januari 2013 is hier verandering gekomen. Iedereen die vanaf die datum een woning heeft gekocht en daarvoor een hypotheek heeft afgesloten, is verplicht om deze hypotheek volledig annuitair of lineair af te lossen. Doet men dit niet, dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Hierdoor is er bij nieuwe hypotheken nu eigenlijk nog maar keuze uit 2 hypotheekvormen: de annuiteiten of de lineaire hypotheek. Omdat er bij deze vormen tijdens de looptijd van de hypotheek wordt afgelost (en niet in 1 keer aan het einde van de looptijd), neemt de fiscale aftrekmogelijkheid over de te betalen rente steeds verder af. Een ander gevolg van de aflossingen tijdens de looptijd- zoals ook bij de lineaire hypotheek het geval is – is dat de huizenbezitter sneller zelf overwaarde van de woning realiseert, waardoor ook de fiscale aftrekmogelijkheden bij een eventuele verhuizing sneller dalen.

Deze verplichting om de gehele hypotheek annuitair of lineair af te lossen geldt ook voor mensen die al vóór 2013 een hypotheek hadden en deze hypotheek willen verhogen met gebruikmaking van hypotheekrenteaftrek. Voor hen geldt dat de verhoging van de hypotheek eveneens verplicht annuitair of lineair afgelost moet worden om in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek te komen.

De lineaire hypotheek is naast verplichte aflossingshypotheek ook uiterst geschikt indien een deel van uw hypotheek bestaat uit een consumptieve lening. Dit houdt in dat de rente over dit deel van de hypotheek niet aftrekbaar is. Omdat dit deel van de hypotheek dan verhoudingsgewijs duur is, kunt u er voor kiezen om dit deel al tijdens de looptijd van de hypotheek af te lossen. Dit kan onder andere middels een lineaire hypotheek.

Voordelen lineaire hypotheek

  • bij een lineaire hypotheek zijn de totale rentelasten over de hele looptijd van de hypotheek lager dan bij andere aflossingsvormen;
  • bij een lineaire hypotheek vindt door de relatief snelle aflossing vanaf de aanvang van de lening een snelle vermogensgroei plaats;
  • bij een lineaire hypotheek neemt door de relatief snelle aflossing het risico verhoudingsgewijs snel af;
  • bij een lineaire hypotheek dalen de jaarlijkse lasten gedurende de looptijd. Dit is vooral aantrekkelijk voor mensen die bijvoorbeeld in de toekomst minder willen gaan werken, of vervroegd uit willen treden. Het is ook interessant voor mensen met een risicovol beroep waarbij het risico bestaat dat het inkomen door omstandigheden in de toekomst lager kan komen te liggen.

Nadelen lineaire hypotheek

  • bij een lineaire hypotheek zijn de maandlasten in de eerste jaren hoog;
  • bij een lineaire hypotheek kan - door de relatief hoge lasten in de beginfase - in veel gevallen een lagere hypotheek worden verkregen dan bij andere aflossingsvormen;
  • bij een lineaire hypotheek wordt de hoogte van de hypotheekrenteaftrek gedurende de looptijd lager;
  • bij een lineaire hypotheek wordt vanwege de aflossingen overwaarde in de woning gecreerd. Hierdoor wordt de fiscale aftrek bij een eventuele verhuizing beperkt (bijleenregeling);
  • bij een lineaire hypotheek is sprake van beperkt inflatievoordeel: dankzij de inflatie neemt de relatieve waarde van de hypotheekschuld in de loop van de tijd af. Indien er in het begin van de looptijd van de hypotheek veel afgelost wordt, wordt er minder van deze relatieve waardevermindering geprofiteerd.
  • Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank sneller dan bij andere vormen.