Opstalverzekering / woonhuisverzekering

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen in huis die niet 'aard- en nagelvast' zitten. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel erg aan te raden.Als je brand of wateroverlast krijgt, of er wordt ingebroken, dan heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt: brandschade, waterschade, schade door blikseminslag, ontploffing, inbraak, gewelddadige beroving, storm (dan wel minimaal windkracht 7), schroeien en smelten. Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuld of achterstallig onderhoud is niet gedekt.

De inboedelverzekering kent, net als de opstalverzekering, twee dekkingsvarianten: de extra uitgebreid dekking en de ruimere all risk dekking. Laatstgenoemde variant dekt schade als gevolg van 'elk plotseling van buiten komend onheil'. Extra uitgebreid dekt alleen voorvallen die expliciet in de polisvoorwaarden staan vermeld.