Wijzigingen 2015

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Volgens een berekening van het ministerie van VWS stijgt de zorgpremie in 2015 met ongeveer 10 euro per maand naar 1211 euro per jaar en is hiermee terug op het niveau van 2013. Hoe hoog het daadwerkelijk wordt en hoe de verzekeraars hier mee om zullen gaan zal medio november duidelijk worden.
  • Het eigen risico gaat met 15 euro omhoog naar 375 euro per jaar.
  • De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat in 2015 omhoog. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger is. De definitieve hoogte van de zorgtoeslag en het grensinkomen waarboven mensen geen toeslag meer ontvangen wordt gebaseerd op de daadwerkelijke zorgpremie. Deze wordt eind november bekend.
  • De wijkverpleegkundige komt in het basispakket. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt, met veel vrijheid om de zorg zelf in te richten. De wijkverpleging zal vanaf 2015 worden betaald door de zorgverzekeraar. De eigen betalingen voor verpleging en verzorging komen te vervallen en de wijkverpleging valt niet onder het eigen risico.